• o firmie
  • produkcja

ZIAJA nowoczesny zakład produkcyjny

produkcja odbywa się w dwóch nowoczesnych zakładach zlokalizowanych w strefie ochrony ujęcia wody pitnej na Kaszubach

wszystkie urządzenia produkcyjne posiadają własne instrukcje czyszczenia

urządzenia, pomieszczenia oraz pracownicy objęci są monitoringiem mikrobiologicznym i monitoringiem środowiskowym, który obejmuje badania powierzchni, wody oraz powietrza w zakładach

cały zakład produkcyjny podzielony jest na "strefy", w których obowiązują specjalne rygory czystości, natomiast wejście do nich prowadzi przez specjalne śluzy