• farmaceutyki
  • zgłoś działania niepożądane

Podpisany i datowany formularz prosimy przesłać na podany adres:

Wykwalifikowana Osoba Odpowiedzialna za Nadzór nad
Monitorowaniem Bezpieczeństwa Stosowania Produktów Leczniczych
Bartosz Białkowski
ul. Przemysłowa 12
83-050 Kolbudy
e-mail: dzialania.niepozadane@ziaja.com
tel: 58 69 19 119 (zgłoszenia przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 45a. 


kliknij aby pobrać formularz